Logo společnosti Grafia Logo ESF Státní vlajka České republiky
Projekt OPEN DOOR – odborné jazykové vzdělávání pro podniky Plzeňského kraje

Konference OPEN DOOR

Dne 26.6.2008 proběhla v prostorách Západočeského muzea

Konference o profesním jazykovém vzdělávání.

* 

Fotoprůvodce konferencí

publikum se sešlo v hojném počtu 

Publikum se na konferenci sešlo v hojném počtu

Mgr. Jana Brabcová, jednatelka Grafia s.r.o.  

Konferencí provázela Mgr. Jana Brabcová, jednatelka společnosti Grafia, s.r.o.

partneři projektu OPEN DOOR  

V první části promluvili partneři projektu OPEN DOOR - Hana Sedláková a Doc. RNDr. František Ježek CSc.

Alžběta Nygrýnová, manažerka jazykového vzdělávání Grafia, s.r.o. 

Ve druhé části dopoledního bloku pak projekt OPEN DOOR představila Alžběta Nygrýnová, manažerka jazykového vzdělávání Grafia s.r.o.

 panelová diskuse

Po přestávce byla zahájena panelová diskuse, ve které zasedli (zleva) Ing. Ivo Dubský, Iva Alblová, Hana Švarcová a Alex Thompson

* 

Tisková zpráva:


Domluvíte se ve své profesi anglicky?

Touto větou zahájila Mgr. Jana Brabcová, jednatelka společnosti Grafia, s.r.o., Konferenci o profesním a jazykovém vzdělávání, která se uskutečnila 26. 6. 2008 v prostorách Západočeského muzea v Plzni. V rámci konference byl účastníkům představen vzdělávací projekt OPEN DOOR. Tento projekt je zaměřen na výuku anglického jazyka ve specializovaných oborech, jakými jsou například zdravotnictví, obrábění nebo strojírenství. Je realizován v 8 výukových modulech. Kromě skript a slovníčku odborné angličtiny obsahuje každý modul také výukové DVD s videoscénkami, v nichž figurují rodilí mluvčí z Anglie, Austrálie, USA, Kanady, Nového Zélandu nebo JAR. „Chtěli jsme docílit toho, aby studenti měli možnost slyšet nejrůznější přízvuky a nezvykli si pouze na jeden,“ řekla k tomu Brabcová.

Akci si nenechali ujít firemní specialisté na vzdělávání, HR pracovníci nebo pedagogové a jazykoví lektoři z Plzeňského kraje. Mezi řečníky se objevili také zástupci partnerských organizací, prorektor pro strategii a výzkum ZČU v Plzni Doc. RNDr. František Ježek CSc. a ředitelka úřadu regionální HK Plzeňského kraje Hana Sedláková. Návštěvníci měli možnost shlédnout ukázky videoprojekcí odborné angličtiny a veškeré další výukové materiály. Ve scénce z výukového DVD pro logistickou angličtinu byl anglicky mluvící řidič kamiónu kontrolován celním úředníkem na hranicích, v elektro modulu se pak odehrával rozhovor mezi elektrotechnikem a jeho zákazníkem, který si objednal výměnu osvětelní ve své výrobní hale. Zajímavé byly i výsledky malé ankety natočené před konferencí. Jistý IT pracovník se v ní například přiznal, že anglicky se sice vcelku dobře domluví, ovšem pouze ve zkratkách.  

V panelové diskusi se dostali ke slovu i zajímaví hosté - Ing. Ivo Dubský, ředitel společnosti Holz Schiller, Miluše Švarcová - konzultant jednotného kontaktního místa HK ČR, Iva Alblová - vedoucí personálního oddělení společnosti K+B Elektro-Technik, spol. s r. o. a Alex Thompson (USA) - lektor projektu OPEN DOOR. Ten například vysvětloval, jaké problémy měl napoprvé s porozuměním odobrným výrazům v angličtině i on sám. „Ty výrazy byly skutečně tak odborné, že mnohé z nich jsem do té doby nikdy neslyšel,“ dodal se smíchem lámanou češtinou a popřál všem, kteří se rozhodnou učit odbornou angličtinu, především hodně trpělivosti. Velký ohlas vzbudily také originální názory Iva Dubského. „Já říkám - hodit do vody a nechat plavat. Když člověk musí, tak se i tu odbornou angličtinu naučí. A hlavně se nebát a mluvit, pořád mluvit, i když třeba používáte špatně členy nebo předložky,“ popisoval svou osobitou metodu. Celá diskuse se nesla ve velmi uvolněném a přátelském duchu. Došlo i na konkrétní dotazy ohledně možnosti aplikace jednotlivých modulů v podnicích nebo rozšíření jejich nabídky.

* 

Ke stažení:

     Pozvánka na Konferenci o profesním jazykovém vzdělávání

     Brožura OPEN DOOR

     Prezentace OPEN DOOR ke stažení

* 

Postřehy, požadavky, vzkazy, informace, dotazy?

Kontaktujte nás: kurzy@open-door.cz

© Vyrobila Grafia s.r.o. Plzeň 2006
e-mail webmaster