Logo společnosti Grafia Logo ESF Státní vlajka České republiky
Projekt OPEN DOOR – odborné jazykové vzdělávání pro podniky Plzeňského kraje

O projektu OPEN DOOR

Jak celý projekt vznikl?

Nepotřebujeme, aby se zaměstnanci naší firmy učili v jazykových kurzech konverzovat o rodině, počasí či volném čase - přivítali bychom, kdyby se naučili ovládat odborný jazyk, který okamžitě využijí v praxi,” uváděli stále častěji zástupci personálních oddělení podniků.

Poptávka po uceleném systému odborné jazykové výuky, kvalifikovaných lektorech, vhodných učebnicích a dalších didaktických pomůckách vztahujících se k pracovní problematice se začala rychle zvyšovat. Kurzy obecné angličtiny se ve firmách náhle jevily jako nedostačující. “Chceme, aby se zaměstnanci učili především slovní zásobu prostředí, ve kterém pracují. Potřebujeme angličtináře, kteří jsou schopni vyučovat odborný jazyk všech úrovní, který by naši zaměstnanci mohli uplatnit přímo ve svém oboru, “ formulovali své požadavky personalisté.

Odpovědí na tyto požadavky se stal vzdělávací projekt OPEN DOOR, který ve spolupráci s Hospodářskou komorou Plzeňského kraje a Západočeskou univerzitou v Plzni zrealizovala společnost Grafia, s.r.o. Projekt byl podporován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR a stal se jedním z mála projektů v České republice, které byly zaměřeny na jazykové vzdělávání v podnicích a institucích.

Projekt OPEN DOOR se zaměřil na rozvoj jazykového vzdělávání v odborné angličtině a byl určen zaměstnancům podniků v Plzeňském kraji. Cílem projektu bylo zvyšování jazykových znalostí zaměstnanců podle potřeb zaměstnavatele.

* 

Podpora EU skončila v roce 2008, ale výukové materiály, které jsme v jeho rámci vytvořili, slouží dál. Kurzy profesně zaměřené angličtiny si můžete objednat i Vy.

Máte-li zájem o přihlášku do některého z kurzů OPEN DOOR a podrobnější informace, kontaktujte nás na e-mailové adrese projekt@open-door.cz nebo na tel. 378 771 222.


© Vyrobila Grafia s.r.o. Plzeň 2006
e-mail webmaster