Logo společnosti Grafia Logo ESF Státní vlajka České republiky
Projekt OPEN DOOR – odborné jazykové vzdělávání pro podniky Plzeňského kraje

Kurzy OPEN DOOR

V rámci projektu OPEN DOOR vznikl ucelený systém výukových materiálů pro kurzy odborné angličtiny:

 • Skripta - ke všem modulům používáme speciální skripta, která obsahují odborně zaměřené texty, dialogy z profesního prostředí, slovní zásobu a fráze, cvičení zaměřená na konverzaci a procvičování slovní zásoby aj.
 • Slovníčky - ke každým skriptům je k dispozici oborový slovníček
 • Výuková DVD - obsahují videoscénky z praxe a jsou určená pro použití ve vyučovacích hodinách
 • Poslechová CD - jsou určená pro domácí použití účastníků kurzů

*

 Všechny materiály jsou maximálně variabilní. Díky tomu lze:

 • využívat jednotlivé odborné moduly jako celek nebo nakombinovat libovolná témata / lekce na míru Vašim požadavkům (obchodník ve výrobní společnosti může vybírat z modulů Angličtina pro komerční praxi a Strojírenská angličtina; konstruktér před výjezdem na zahraniční montáž ocení kombinaci strojírenského, elektrotechnického a administrativního modulu apod.)
 • podle vybraných témat pak pro Vás sestavíme individuální skripta, DVD a CD pro výuku 
 • jednu lekci lze vyučovat různý počet výukových jednotek (s ohledem na vstupní znalosti účastníků) - ideální jsou dvě devadesátiminutové jednotky
 • realizovat kurzy jako intenzivní nebo dlouhodobé, skupinové i individuální, firemní i veřejné

* 

Na co klademe důraz?

 • na praxi - učíte se to, co opravdu potřebujete
 • na reálnost situací
 • na komunikaci a konverzaci - v našich hodinách jsou účastníci aktivní, konverzují a komunikují
 • na interaktivitu výuky - naši lektoři jsou vybaveni DVD s videosekvencemi, které lze přehrávat v různých režimech, na scénky navazují další cvičení ve skriptech; lektoři jsou školeni a certifikováni pro výuku jednotlivých modulů
 • na rozmanitost přízvuků - herce pro naše videosekvence jsme záměrně vybírali napříč anglofonním světem - jsou z USA, Kanady, Velké Británie, Austrálie, Nového Zealandu i Jihoafrické republiky (v běžné praxi se také nesetkáváte jen s britskou výslovností)

*

Výukové materiály OPEN DOOR nezahrnují výuku gramatiky, očekává se vstupní znalost účastníků v obecné angličtině odpovídající úrovni B1 (mírně pokročilá) nebo B2 (středně pokročilá). Na přání klienta je však možné kurzy OPEN DOOR doplnit jakoukoli učebnicí gramatiky a určité gramatické jevy tak vysvětlit či zopakovat.

Individuální i firemní kurzy OPEN DOOR mohou být zahájeny na přání klienta kdykoli v průběhu roku. Vaše poptávky posílejte na kurzy@open-door.cz.

© Vyrobila Grafia s.r.o. Plzeň 2006
e-mail webmaster